18 Ekim 2021 Pazartesi

Ulu camii Bergama

 ULU CAMİ 

Bergama Çayı'nın sol kıyısında Tekke Boğazı'na giden yolun başında bulunan yapının dikdörtgen planlı dokuz bölüme ayrılmış harimi ortada üç kubbe; yanlarda ise beşik tonozlarla örtülüdür. Batı duvarına bitişik bir minaresi vardır (Şek.1) (Fot.1)