16 Nisan 2020 Perşembe

Pic Programlama ccs c lcd kullanımı

VEE : Kontrast girişine bağlanan direnç ile LCD panelin kontrastı ayarlanabilir. Direnç değeri yükseldikçe kontrast düşer, azaldıkça ise kontrast yükselir.

RS : Lcd ye komut mu yoksa data mı gönderileceğini belirler. RS girişi "0" (ground) durumundayken komut saklayıcısı, +5V oldugundaysa veri saklayıcısı seçilmiş olur.RW : Lcd den okuma mı yoksa lcd ye yazma yapılacağını belirler. RW girişi toprağa bağlandığında yani "0" durumundayken LCD yazma modundadır.E : Enable ucu LCD ve pinler arasındaki gerçek veri alışverişini sağlayan bacaktır. Bu girişi mikrodenetleyiciye program aracılığıyla tanıttıktan sonra PIC kendisi veri gönderileceği zaman bu bacaga enable pulsu gönderir.D0 - D7 : Data hattı olan bu pinler doğrudan mikrodenetleyicinin bir portuna bağlanır. Veri 4 ya da 8 bitlik veri yolu ile gönderilebilir.

LCD lerin kontrolü için farklı programlama dillerini kullanabilirsiniz.


#include<16f628a.h>
#fuses intrc_io,nowdt,nomclr
#use delay(clock=4m)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define use_portb_lcd true
#include <lcd.c>
char karakter;
void sag (void)
{
lcd_send_byte(0,0x1E);

}
void sol (void)
{
lcd_send_byte(0,0x18);
}
void main (void)
{
set_tris_a(0xff);
lcd_init();
lcd_putc("merhaba");
lcd_putc("\nsifir zero");
delay_ms(500);
while(true)
{
for(int i=0; i<30;++i)
{
sag();
delay_ms(100);
}

for(int i=0; i<30;++i)
{
sol();
delay_ms(100);
}

}
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...