16 Haziran 2020 Salı

ccs c 74hc595 ile lcd kullanma

Pic programlama ccs c 74hc595 ile lcd kullanma
denetleyicini 3 pinini kullanarak lcd kullanma
74hc595 entegresi kullanıldı
denetleyici 16f877a kullanıldı
lcd74hc595.c içinde ayarları değiştirebilirsiniz.

#include<16f877a.h>
#fuses hs
#use delay (clock=20m)
#define SH_CP_CLOCK pin_d0
#define ST_CP__ENABLE pin_d1
#define DS_DATA pin_d2
#define LCD_RS  Q2
#define LCD_E   Q3
#define LCD_DB4 Q4
#define LCD_DB5 Q5
#define LCD_DB6 Q6
#define LCD_DB7 Q7
#include<LCD_74HC595.c>
const char grafik[8]={
  0B00000,
  0B00000,
  0B11111,
  0B10001,
  0B10001,
  0B11111,
  0B00000,
  0B00000
};
int i;
void main()
{
lcd_init();
CGRAM_x(0);
for(i=0;i<=7;i++)
lcd_send_byte(1,grafik[i]);
while(true)
{
lcd_gotoxy(1,1);
CGRAM(0);
lcd_putc("   Merhaba");
lcd_gotoxy(5,2);
lcd_putc("sifirzero");
lcd_gotoxy(1,2);
CGRAM(0);
}
}

Aşağıdaki kodlar 74hc595 lcd için hazırlanmış kütüphane kodları kodları kopyalayıp not defterine yapıştırıp sonra kaydederken dosyadı verin .h ile kaydedin.
--------------

/*
   sifirzero.blogspot.com
*/
/*
#define SH_CP_CLOCK    PIN_D0
#define ST_CP__ENABLE  PIN_D1
#define DS_DATA        PIN_D2
#define LCD_RS    Q1
#define LCD_RW    Q2 //opcional GND
#define LCD_E     Q3
#define LCD_DB4   Q4
#define LCD_DB5   Q5
#define LCD_DB6   Q6
#define LCD_DB7   Q7


***********************************************************

********************
***********************************************************

********************
Const char Letra1[8]=

{0b11011,0b11011,0b00000,0b11111,0b10001,0b10001,0b01110,0b

00000};
      lcd_init();   // Para iniciar el LCD, se declara

antes de su utilizacion
      lcd_gotoxy(columna, fila) // lcd_gotoxy(1,1); primera

posicion de la fila 1, lcd_gotoxy(2,1) segunda posicion de

la fila 2
      lcd_putc("Mensaje");
      Claer_LCS();         // Borra la LCD
      CGRAM_x(n);         // Donde n es la posicion en

donde se escribiran los caracteres, va de 0 a 7
      for(i=0;i<=7 ;i++) lcd_send_byte(1,Letra1[i]);  // E

una vez definido la funcion, envia lo 8bytes,
       CGRAM(0); // Muestra el caracter especial almacenado

en la posicion 0;
*/

#define Q0   1
#define Q1   2
#define Q2   4
#define Q3   8
#define Q4   16
#define Q5   32
#define Q6   64
#define Q7   128
#define LCD_LINE_1_ADDRESS 0x00
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x14
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x54
void Register_Write(char dato){
char i;
      output_low(SH_CP_CLOCK );
      output_low(ST_CP__ENABLE);
       for(i=0;i<8;++i) {  // Clock out bits from the eo

array
    if(bit_test(dato,7-i)==0)
      output_low(DS_DATA);
    else
      output_high(DS_DATA);

   output_high(SH_CP_CLOCK);
   output_low(SH_CP_CLOCK);
  }
  output_high(ST_CP__ENABLE);
  output_low(ST_CP__ENABLE);
}
void Send_D7_D4(int8 address,int8 nibble)
{
   char datos;

  if((nibble & 1)==1) datos= datos|LCD_DB4; else datos =

datos&~LCD_DB4;
  if((nibble & 2)==2) datos= datos|LCD_DB5; else datos =

datos&~LCD_DB5;
  if((nibble & 4)==4) datos= datos|LCD_DB6; else datos =

datos&~LCD_DB6;
  if((nibble & 8)==8) datos= datos|LCD_DB7; else datos =

datos&~LCD_DB7;
   delay_us(60);
   if(address)
      datos= datos |LCD_RS;
   
   else
     datos = datos &~LCD_RS;
   

 Register_Write( datos | LCD_E);
 delay_us(2);
 Register_Write( datos & ~LCD_E);
}
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
{
   Send_D7_D4(address,n >> 4);
   Send_D7_D4(address,n & 0xf);
}
void lcd_init(void)
{
int8 i;
output_low(ST_CP__ENABLE);
output_low(SH_CP_CLOCK);
output_low(DS_DATA);
delay_ms(15);

for(i=0 ;i < 3; i++)
   {
    Send_D7_D4(0,0x03);
    delay_ms(5);
   }
    Send_D7_D4(0,0x02);
    lcd_send_byte(0, 0x28);
    delay_ms(5);
    lcd_send_byte(0, 0x08);
    delay_ms(5);
    lcd_send_byte(0, 0x01);
    delay_ms(5);
    lcd_send_byte(0, 0x06);
    delay_ms(5);
    lcd_send_byte(0, 0x0C);
}
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
{
int8 address;

switch(y)
  {
   case 1:
     address = LCD_LINE_1_ADDRESS;
     break;

   case 2:
     address = LCD_LINE_2_ADDRESS;
     break;

   case 3:
     address = LCD_LINE_3_ADDRESS;
     break;

   case 4:
     address = LCD_LINE_4_ADDRESS;
     break;

   default:
     address = LCD_LINE_1_ADDRESS;
     break;
   
  }
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
}
void lcd_putc(char c)
{

 switch(c)
   {
    case '\f':
     lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;

    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
   }
 
}
void Clear_LCD(){
     lcd_send_byte(0,1);
     delay_ms(2);
}
void CGRAM(int8 n){
   lcd_send_byte(1,n);
}
void CGRAM_x(int p){
lcd_send_byte(0,0x40+p*8);
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...