13 Haziran 2020 Cumartesi

ccs c mesafe sensör ölçümü

Pic programlama ccs c mesafe sensör devre ve kodları
HCSR04 mesafe sensörü kullanıldı
16f877a denetleyici kullanıldı
4mhz kristal ösilatör kullanıldı

#include <16F877a.h>
#FUSES XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd.c>

float mesafe, zaman;
#define trigo pin_B1
#define  basla pin_B0
#USE standard_io(b)

void main()
{
lcd_init();
printf(LCD_PUTC, "\f   Sifirzero");
delay_ms(1000);
printf(LCD_PUTC, "\f  Mesafe sensor");
delay_ms(1000);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);

while(true)
{

output_high(trigo);
delay_us(10);
output_low(trigo);
while(!input(basla))
{}
set_timer1(0);
while(input(basla))
{}
zaman=get_timer1();
mesafe=(zaman/2)/(29.15);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," Mesafe =%f",mesafe);
lcd_gotoxy(2,2);
printf(lcd_putc,"Zaman =%f",zaman);
delay_ms(500);
}
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...