4 Ocak 2021 Pazartesi

Matematik fonksiyonları C programlama

 Matematik fonksiyonları C programlama 

#include <stdio.h>
#include <math.h>


int main( void )
{

printf( "sqrt(%.1f) = %.1f\n", 900.0, sqrt( 900.0 ) );
printf( "sqrt(%.1f) = %.1f\n", 9.0, sqrt( 9.0 ) );


printf( "exp(%.1f) = %f\n", 1.0, exp( 1.0 ) );
printf( "exp(%.1f) = %f\n", 2.0, exp( 2.0 ) );


printf( "log(%f) = %.1f\n", 2.718282, log( 2.718282 ) );
printf( "log(%f) = %.1f\n", 7.389056, log( 7.389056 ) );


printf( "log10(%.1f) = %.1f\n", 1.0, log10( 1.0 ) );
printf( "log10(%.1f) = %.1f\n", 10.0, log10( 10.0 ) );
printf( "log10(%.1f) = %.1f\n", 100.0, log10( 100.0 ) );


printf( "fabs(%.1f) = %.1f\n", 13.5, fabs( 13.5 ) );
printf( "fabs(%.1f) = %.1f\n", 0.0, fabs( 0.0 ) );
printf( "fabs(%.1f) = %.1f\n", -13.5, fabs( -13.5 ) );

printf( "ceil(%.1f) = %.1f\n", 9.2, ceil( 9.2 ) );
printf( "ceil(%.1f) = %.1f\n", -9.8, ceil( -9.8 ) );


printf( "floor(%.1f) = %.1f\n", 9.2, floor( 9.2 ) );
printf( "floor(%.1f) = %.1f\n", -9.8, floor( -9.8 ) );


printf( "pow(%.1f, %.1f) = %.1f\n", 2.0, 7.0, pow( 2.0, 7.0 ) );
printf( "pow(%.1f, %.1f) = %.1f\n", 9.0, 0.5, pow( 9.0, 0.5 ) );


printf( "fmod(%.3f/%.3f) = %.3f\n", 13.675, 2.333,
fmod( 13.675, 2.333 ) );


printf( "sin(%.1f) = %.1f\n", 0.0, sin( 0.0 ) );

printf( "cos(%.1f) = %.1f\n", 0.0, cos( 0.0 ) );

printf( "tan(%.1f) = %.1f\n", 0.0, tan( 0.0 ) );
return 0;
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...