1 Şubat 2021 Pazartesi

Şifreli tuş takımı şifre değiştirme ccs commpiler

 Şifreli tuş takımı şifre değiştirme ccs commpiler, Hafıza kaydetmmeli  pina01 deki tuşa basarak yeni şifre girişi yapılıyor.

#include<18f4550.h>

#device adc=10

#fuses intrc_io,nowdt,nomclr

#use delay(clock=4m)

#define use_portd_kbd

#define use_portb_lcd true

#include<lcd.c>

#include <kbd.c>


char n[5];

char k;

char a,b,c,d;

int cont = 1;


void parola(void);     


#int_ad

void yeni_parola(void)

{

parola();

disable_interrupts(global);

}


void main(void)

{

write_eeprom(1,'1');

write_eeprom(2,'2');

write_eeprom(3,'3');

write_eeprom(4,'4');


a= read_eeprom(1);

b= read_eeprom(2);

c= read_eeprom(3);

d= read_eeprom(4);


set_tris_a(0xff);

setup_adc_ports(an0);

setup_adc(adc_clock_internal);

enable_interrupts(int_ad);

set_adc_channel(0);

enable_interrupts(global);


lcd_init();

kbd_init();

lcd_putc("Parola:\n");


while(true)

{

if(input(pin_a1))

{

read_adc();

delay_ms(50);

}


if(cont < 5)

{

k = kbd_getc();

if(k != 0)

{

lcd_putc("*");

n[cont] = k;

delay_ms(100);

cont++;

}

}


if(cont == 5)

{

delay_ms(100);

cont=1;

if(n[1] == a && n[2] == b && n[3] == c && n[4] == d)

{


output_toggle(pin_e2);

printf(lcd_putc,"\f%c,%c,%c,%c",a,b,c,d);

delay_ms(2000);

lcd_putc("\fDogru parola\n");

delay_ms(2500);

lcd_putc("\fparola:\n");

}

else

{

delay_ms(1500);

lcd_putc("\f");

cont=1;

lcd_putc("Yanlis Parola");

delay_ms(2500);

lcd_putc("\fparola:\n");

}

}

}

}

void parola (void)

{

lcd_putc("\fparola eski\n");

while(cont < 5)

{

k = kbd_getc();

if(k != 0)

{

lcd_putc("*");

n[cont] = k;

delay_ms(100);

cont++;

}

}

if(n[1] == read_eeprom(1) && n[2] == read_eeprom(2) && n[3] == read_eeprom(3) && n[4] == read_eeprom(4))

{

cont =1;

lcd_putc("\fparola yeni\n");

while(cont < 5)

{

k = kbd_getc();

if(k != 0)

{

lcd_putc("*");

n[cont] = k;

delay_ms(100);

write_eeprom(cont,n[cont]);

cont++;

}

a= read_eeprom(1);

b= read_eeprom(2);

c= read_eeprom(3);

d= read_eeprom(4);

}

}

}Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...