12 Temmuz 2021 Pazartesi

Hangman adam asmaca c programlama

Hangman adam asmaca c programlama


#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
 
char cevap[128];
 
printf("Tahmin icin kelime giriniz: ");
 
fflush(stdout);
 
scanf(" %s", cevap);

 
int N = strlen(cevap);
 
int mask[N];
 
for (int i=0; i < N; ++i)
{
   
mask[i] = 0;
 
}

 
int oyunbitti = 0;
 
while (! oyunbitti)
{
  
printf("Kelimedir : ");
   
for(int j=0; j < N; ++j)
{
     
if (mask[j])
{
       
printf("%c", cevap[j]);
    
}
     
else
{
       
printf("*");
     
}
   
}
   
printf("\n");


   
char tahmin;
   
printf("Harf? ");
   
fflush(stdout);
   
scanf(" %c", &tahmin);

   
   
for(int k=0; k < N; ++k)
{
     
if (cevap[k] == tahmin)
{

mask[k] = 1;
     
}
   
}

      
oyunbitti = 1;
   
for(int m = 0; m < N; ++m)
{
     
if (!mask[m])
{
       
oyunbitti = 0;
       
break;
     
}
   
}
 
}

printf("Kazandiniz. \"%s\".\n", cevap);


return 0;

}Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...