22 Ekim 2021 Cuma

Calloc Malloc Free dinamik bellek yönetimi

 Calloc Malloc Free dinamik bellek yönetimi c programlama

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
int *dizi;
int n,i;
printf("Eleman sayisi giriniz :");
scanf("%d",&n);

dizi=calloc(n, sizeof(int));

for(i=0;i<n;i++)
{
printf("dizinin %d. elemani giriniz ",i);
scanf("%d",&dizi[i]);
}

printf("\nGirmis oldugunuz degerler\n");

for(i=0;i<n;i++)
{
printf("dizinin %d. elemani %d \n",i,dizi[i]);
}

free(dizi);

printf("Yeni Eleman sayisi giriniz :");
scanf("%d",&n);

dizi=malloc(n * sizeof(int));

for(i=0;i<n;i++)
{
printf("dizinin %d. elemani giriniz : ",i);
scanf("%d",&dizi[i]);
}

printf("\nGirmis oldugunuz degerler\n");

for(i=0;i<n;i++)
{
printf("dizinin %d. elemani %d \n",i,dizi[i]);
}


free(dizi);

return 0;
}Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...