18 Aralık 2021 Cumartesi

Oto kiralama c programlama

 Arkadaşlar kodların tamamı aşağıdadır... 

ek olarak, proje kaynak dosyasınız yanına  "otomobiller.txt" isminde bir metin dosyası 

oluşturarak otomobile ait numara, marka, model, fiyat 

bilgilerini birer tab boşluk vererek kaydedin, program çalışacaktır... 

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

struct Kisi {

char ad[20], soyad[20],  tel[20], adres[20], id[20] ,  parola[20], parolaTekrar[20] ; 

};


struct Oto {

int numara; 

char marka[20], model[20] ; 

int fiyat;

};

void aracKirala( struct Kisi k1 ) 

{

struct Oto o1; 

char tarih[20]; 

int numara, toplamUcret, gunSayisi; 

int sonuc=0; 

printf("mevcut arac bilgileri \n\n") ; 

printf("%s\t%s\t%s\n", "SIRANO", "MARKA", "MODEL", "FIYAT" ) ; 

FILE *ptr = fopen("otomobiller.txt", "r") ; 

if( ptr!=NULL  )

{

while ( ( fscanf(ptr, "%d\t%s\t%s\t%d\n", &o1.numara, o1.marka, o1.model, &o1.fiyat ) ) != EOF )  

{

printf("%d\t%s\t%s\t%d\n", o1.numara, o1.marka, o1.model, o1.fiyat ) ; 

}

rewind(ptr) ; 

printf("kiralamak istediginiz aracin numarasini girin : ") ; scanf("%d", &numara) ; 

while ( ( fscanf(ptr, "%d\t%s\t%s\t%d\n", &o1.numara, o1.marka, o1.model, &o1.fiyat ) ) != EOF )  

{

if( numara == o1.numara ) 

{

printf("sectiginiz aracin bilgileri : %d\t%s\t%s\t%d\n", o1.numara, o1.marka, o1.model, o1.fiyat ) ; 

sonuc =1; 

fclose(ptr) ; 

break;

}

}

if( sonuc ==1 )

{

printf("kiralama tarihi     :  ") ; scanf("%s", tarih) ; 

printf("kiralama gun sayisi :  ") ; scanf("%d", &gunSayisi) ; 

toplamUcret = gunSayisi * o1.fiyat ; 

printf("\n kiralama on sosmeniz basariyla gerceklestirildi \n") ; 

printf("toplam ucret olan %d TL yi asagidaki IBAN numarasina yatirmaniz halinde \n", toplamUcret) ; 

printf("oto kiralama sozlesmeniz kesinlesmis olacaktir \n") ; 

FILE *ptr2= fopen( "kiralananAraclar.txt", "a+") ; 

if( ptr2!= NULL  ) 

{

fprintf ( ptr2, "\n\n****************************************** \n" ) ; 

fprintf(ptr2, "kisi bilgileri : %s\t%s\t%s\t%s\n",  k1.ad, k1.soyad, k1.tel, k1.adres  ) ; 

fprintf(ptr2, "arac bilgileri : %d\t%s\t%s\n", o1.numara, o1.marka, o1.model  ) ; 

fprintf(ptr2, "kiralama tarihi: %s\n", tarih   ) ; 

fprintf(ptr2, "ucret bilgileri: %d X %d = %d ", gunSayisi, o1.fiyat, toplamUcret ) ; 

fclose(ptr2) ; 

}  

}

else

{

system("cls") ; 

printf("hatali secim yaptiniz \n ") ; 

aracKirala(k1) ; 

}

}

}


void giris()

{

char id[20], parola[20] ; 

int static adet= 0; 

int sonuc= 0; 

struct Kisi k1; 

printf("giris ekrani \n "); 

printf("kullanici adi ( ID ) : "); scanf("%s", id) ; 

printf("parola               : ") ;

char ch; 

int i=0; 

ch= getch() ; 

while( ch!= 13  ) 

{

parola[i] = ch; 

printf(" * ") ; 

ch= getch(); 

i++; 

}

parola[i] = '\0' ; 

FILE *ptr= fopen( "musteriBilgileri.dat", "r+"  ) ; 

if( ptr!=NULL  ) 

{

while( (  fread( &k1, sizeof(struct Kisi), 1, ptr ) ) !=NULL     )

{

if( strcmp( id, k1.id ) ==0 && strcmp( parola, k1.parola ) ==0    ) 

{

system("cls") ; 

printf("\ngiris basarili \n\n") ; 

printf("hos geldiniz %s %s \n\n", k1.ad, strupr(k1.soyad )  ) ; 

fclose(ptr) ; 

sonuc= 1; 

break;

}

}


}

if( sonuc==0  ) 

{

system("cls") ; 

printf("\nhatali kullani adi veya parola \n") ; 

adet++; 

if( adet==3  ) 

{

printf("\nCok fazla deneme yaptiniz, ana menuye yonlendiriliyorsunuz \n") ; 

adet=0; 

return 0; 

}

giris();

}

else

{

aracKirala(k1);

}

}

void yeniKayit()

{

struct Kisi k1; 

printf("\nyeni kayit ekrani, \n\n") ; 

printf("ad          : ") ; scanf(" %[^\n]s", k1.ad) ; 

printf("soyad       : ") ; scanf(" %[^\n]s", k1.soyad) ; 

printf("GSM         : ") ; scanf(" %[^\n]s", k1.tel) ; 

printf("adres       : ") ; scanf(" %[^\n]s", k1.adres) ; 

printf("ID          : ") ; scanf(" %[^\n]s", k1.id) ; 

printf("parola (en az 8 karakter) : ") ; 

char ch; 

int i=0; 

ch= getch() ; 

while( ch!= 13  ) 

{

k1.parola[i] = ch; 

printf(" * ") ; 

ch= getch(); 

i++; 

}

k1.parola[i] = '\0' ; 

printf("\nparola tekrari            : ") ; 

i=0; 

ch= getch() ; 

while( ch!= 13  ) 

{

k1.parolaTekrar[i] = ch; 

printf(" * ") ; 

ch= getch(); 

i++; 

}

k1.parolaTekrar[i] = '\0' ; 

if( strcmp( k1.parola, k1.parolaTekrar ) ==0 && strlen(k1.parola) >=8   ) 

{

FILE *ptr= fopen( "musteriBilgileri.dat", "a+b"  ) ; 

if( ptr!=NULL  ) 

{

fwrite( &k1, sizeof(struct Kisi), 1, ptr ) ; 

fclose(ptr) ; 

system("cls") ;

printf("\nkayit islemi basarili \n") ;

}

}

else

{

printf("\nparola kayit isleminizde hata var !!! \n") ; 

yeniKayit(); 

}int menu () 

{

int secim; 

printf("\nOTO KIRALAMA UYGULAMASI \n\n") ; 

printf("1- giris \n") ; 

printf("2- yeni kayit \n") ; 

printf("3- cikis \n") ; 

printf("seciminiz : ") ; scanf("%d", &secim ); 

return secim; 

}
int main() 

{

int secim= menu(); 

while (secim != 3 ) 

{

switch( secim  ) 

{

case 1: giris(); break; 

case 2: yeniKayit(); break; 

case 3: printf("cikis yaptiniz \n") ; break; 

default : printf("hatali secim yaptiniz \n") ; 

}

secim = menu();

}

return 0; 

}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...