27 Şubat 2022 Pazar

Wordle Turkce c programlama

 Wordle Turkce c programlama

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <time.h>

#include <windows.h>

char kelimeler[][5]  = {"EKMEK","ARMUT","AHMET","HASAN","VARİL","KALEM","TAHTA","ADANA","TARIK","HAYAT" } ;   

char kelime[5], tahmin[5], bilinenHarfler[5]={'-','-','-','-', '-' },  tablo[6][5] ;  

static int index;  

void kelimeUret() 

{

srand(time(0)) ; 

int indis= rand()%10 ; 

char *ptr= kelimeler[indis]; 

int i=0;  

while  (i<5 )

{

kelime[i++]=*ptr; 

ptr++;

}

index=0; 

}

int tabloyaYerlestir( char *ptr ) 

{

int i, sonuc=1; 

for( i=0; i<5; i++  ) 

{

if(  kelime[i] != *ptr   )

{

sonuc=0;

bilinenHarfler[i]= '-';

}  

else

bilinenHarfler[i]=*ptr; 

tablo[index][i]= *ptr; 

ptr++;  

}

index++; 

return sonuc; 

}

 

void tabloYazdir () 

{

system("cls") ; 

int i,j; 

printf("\n\n\t\t\t   WORDLE TR \n\n") ; 

for ( i =0; i<6; i++   ) 

{

printf("\t\t") ; 

for(j=0; j<5; j++ )

{

printf(" [ %c ] ", tablo[i][j] ) ; 

}

printf("\n\n") ;   

//bilinen harfleri yeşil renkte gösteriyoruz 

HANDLE  hConsole;

hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

SetConsoleTextAttribute(hConsole, FOREGROUND_GREEN);

printf("\tBilenen harfler  : %s \n\n", bilinenHarfler ) ;

SetConsoleTextAttribute(hConsole, FOREGROUND_INTENSITY );  

}

int main () 

kelimeUret() ; 

printf("Aranan kelime    : %s \n", kelime ) ; 

int sayac=0, sonuc ; 

tabloYazdir();  

while( sayac<6 )

{

printf("Tahmin        : ") ; scanf(" %[^\n]s", tahmin    ) ; 

strupr(tahmin) ; 

sonuc= tabloyaYerlestir(tahmin ); 

tabloYazdir();

if( sonuc ==1 ) 

break;

sayac++; 

}

if(sonuc==0 ) 

{

printf("\nMALESEF BILEMEDINIZ ! \n\n" )   ; 

printf("Aranan Kelime : %s \n", kelime ) ; 

}

else

{

printf("\nTEBRIKLER BILDINIZ  \n" )   ; 

printf("Kelimemiz      : %s \n", kelime ) ; 

}

return 0;

}
2 yorum:

 1. Güzel olmuş, aklınıza sağlık, üzerinde ufak bir değişiklik umarım beğenirsiniz...

  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  char kelimeler[][5]= {"AHMET", "HASAN", "MESUT", "EKMEK", "SIFIR", "TARIK", "FATMA", "ARMUT", "LEYLA", "BEYZA" } ;
  char kelime[5], tahmin[5], tablo[6][5], bilinenHarfler[5] = {'-','-','-','-','-'} ;
  static int indis, index;
  void kelimeUret()
  {
  srand (time(0)) ;
  indis= rand() %10;
  int i=0;
  while( i<5 )
  {
  kelime[i] = kelimeler[indis][i];
  i++;
  }
  index=0;


  }

  void yesil()
  {
  HANDLE renk = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE ) ;
  SetConsoleTextAttribute( renk, FOREGROUND_GREEN ) ;
  }
  void normal ()
  {
  HANDLE renk = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE ) ;
  SetConsoleTextAttribute( renk, FOREGROUND_INTENSITY );
  }

  int tabloDoldur()
  {
  int sonuc=1;
  int i ;
  for( i=0; i<5; i++ )
  {

  if( kelime[i] != tahmin[i] )
  {
  sonuc=0;
  bilinenHarfler[i]='-';
  }
  else
  bilinenHarfler[i]= tahmin[i];

  tablo[index][i]= tahmin[i];
  }
  index++;


  return sonuc;
  }
  void tabloYazdir ()
  {
  int i,j;
  printf("\n\n\t\t\t WORDLE TR \n\n") ;

  for ( i =0; i<6; i++ )
  {
  printf("\t\t") ;
  for(j=0; j<5; j++ )
  {
  if( i==index -1 )
  if( kelime[j] == tahmin[j] )
  yesil();
  printf(" [ %c ] ", tablo[i][j] ) ;
  normal();
  }
  printf("\n\n") ;
  }

  yesil();
  normal();


  }


  int main( )
  {

  int sayac=0, n, sonuc;
  kelimeUret() ;
  tabloYazdir() ;
  while( sayac < 6 )
  {
  printf("\nTahmininiz : ") ; scanf(" %[^\n]s", tahmin ) ;
  strupr(tahmin) ;
  n= strlen(tahmin);
  if(n!=5)
  {
  printf("Tahmininiz 5 harflik kelimelerden olsun ! \n") ;
  continue ;
  }

  sonuc= tabloDoldur();
  tabloYazdir();

  if( sonuc==1 )
  break;
  sayac++;
  }

  if( sonuc ==1)
  {

  printf("\nTebrikler Bildiniz. \n") ;
  printf("Gunun Kelimesi : " );
  yesil();
  printf("%s", kelime ) ;
  normal();


  }
  else
  {
  printf("\nMalesef Bilemediniz ! \n") ;
  printf("Gunun Kelimesi : " );
  yesil();
  printf("%s", kelime ) ;
  normal();

  }

  return 0;
  }


  YanıtlaSil

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...