25 Kasım 2022 Cuma

Linked lists Tek yönlü bağlantı

 Linked lists Tek yönlü bağlantı örnek program

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct liste{
int n;
struct liste *sonraki;
};

typedef struct liste x;

void main()
{
x *etkin, *ondeki;
int i;

ondeki = NULL;

for(i=1; i<=10; i++)
{
etkin =(x *)malloc(sizeof(x));
etkin->n =i;
etkin->sonraki = ondeki;
ondeki = etkin;
}

etkin = ondeki;
while(etkin)
{
printf("%d\n",etkin->n);
etkin = etkin->sonraki;
}

}Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...