5 Ocak 2023 Perşembe

Hesap makinesi html css javascript (alıntı)

 Hesap makinesi html css javascript (alıntı). Güzel kullanışlı hesap makinesi yeni başlayanlar için çok uygun ve tecrübe kazandırır.

Html kodları:

<html>

<head>

<title>hesap makinesi</title>

<link rel="stylesheet" href="styles.css"/>

</head>


<body>

<div class="calculator">

<div class="screen">.</div>

<br/>

<div class="buttons">

<button>7</button>

<button>8</button>

<button>9</button>


<button>+</button>

<button>4</button>

<button>5</button>

<button>6</button>

<button>-</button>

<button>1</button>

<button>2</button>

<button>3</button>

<button>*</button>

<button>0</button>

<button>.</button>

<button>/</button>

<button id="equals">=</button>

</div>

<br/>

<button id="clear">CLEAR</button>

</div>


<script src="app.js"></script>


</body>

</html>


CSS kodları:

body{

display:flex;

justify-content:center;

align-items:center;

height:100vh;

background-color:rgb(51, 84, 84);

}


.calculator{

background-color:rgb(211, 211, 211);

padding:20px;

border-radius:10px;

}


.screen{

width:224px;

background-color:rgb(176, 205, 176);

font-size:40px;

text-align:end;

padding:4px;

}.buttons{

width:232px;

display:flex;

flex-wrap:wrap;

}


button{

background-color:rgb(131, 129, 129);

border:none

color:rgb(255,255,255);

font-size:40px;

width:50px;

height:50px;

border-radius:25px;

margin:4px;

}


button:hover{

background-color:rgb(111, 110, 110);

}


button:active{

background-color:rgb(232, 232, 232);

}


#equals{

background-color:rgb(218,2,2);

}


#equals:hover{

background-color:rgb(198,1,1);

}


#clear{

width:100%;

background-color:rgb(252,226,27);

font-size:30px;

}


#clear{

background-color:rgb(252,201,17);

}


JAVASCRİPT kodları:


const screenDisplay = document.querySelector('.screen')

const buttons = document.querySelectorAll('button')let calculation = []

let accumulativeCalculation


function calculate(button){


const value = button.textContent

if(value === "CLEAR"){

calculation = []

screenDisplay.textContent = '.'

}


else if(value === "=" )

{

console.log(accumulativeCalculation)


screenDisplay.textContent = eval(accumulativeCalculation)

}


else

{

calculation.push(value)

accumulativeCalculation = calculation.join('')

screenDisplay.textContent = accumulativeCalculation

}


}


buttons.forEach(button => button.addEventListener('click' , () => calculate(button)))


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her yorum bilgidir. Araştırmaya devam...